sp-ace-logo

Η SP.ACE ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημιουργήθηκε ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρειών Facility  για να συμβάλλει στην μεγιστοποίηση των οφελιών από τη αποτελεσματικότερη διαχείρηση του χρόνου, των πόρων και του προσωπικού της επιχείρησης σας. Τα ιδρυτικά μέλη της SP-ACE, με 20 και πλέον χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας σε πολυεθνικό περιβάλλον, φέρνουν μία νέα αντίλλειψη στο τομέα της παροχής υπηρεσιών εφαρμόζοντας σύνθετες και αποτελεσματικές μεθόδους προσαρμοσμένες προς τα ελληνικά δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Η επαφή σας μαζί μας θα αναδείξει όλα όσα μας κάνουν να διαφέρουμε: τεχνογνωσία, οργάνωση, συνέπεια και σεβασμό, χαρακτηριστικά που κάνουν τη SP-ACE κορυφαία επιχειρηματική πρόταση.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Κανείς δεν μπορεί να ορίσει καλύτερα τις ανάγκες σας από την ίδια σας την επιχείρηση. Στη SP.ACE έχουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα μέσα προκειμένου να σας προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Στόχος μας: να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη σας.

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον πιέζει διαρκώς για αυξημένες αποδόσεις και συμπιεσμένα κόστη. Ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της SP-ACE καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μετρήσεων και εφαρμογής προγραμμάτων αποτελούν εγγύηση στην εξοικονόμηση πόρων και πολύτιμου χρόνου.

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

Η επένδυση σε σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλισμούς σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των Ανθρώπων μας και την διαρκή αναζήτηση πρωτοποριακών μεθόδων, αποτελούν για εμάς μία επιχειρηματική στάση, ένα δείγμα σεβασμού προς τον πελάτη, αλλά κυρίως η συμβολή μας στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της αγοράς των υπηρεσιών.

Η SP-ACE ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FACILITY

Η SP.ACE είναι μία σύγχρονη πρόταση στον τομέα των υπηρεσιών. Η SP.ACE έχει υιοθετήσει ως φιλοσοφία της την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και ανταπόκριση στα νέα δεδομένα στην αγορά των υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, αποστολή της SP.ACE είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες να διασφαλίζουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας με τους Πελάτες μας, τους Συνεργάτες και τα Στελέχη μας.

Η φιλοσοφία της SP.ACE συνδυάζει πέντε κρίσιμους παράγοντες :
•   την αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management)
•   το σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
•   την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες των πελατών της
•   τη συνεχή ανάπτυξη τουν ανθρωπίνου δυναμικού της
•   τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες της

ΣΤΗΝ SP-ACE ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την SP-ACE τον κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια που καταβάλλει για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας, αναπτύσσουμε διαρκώς το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας με επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι συνεργάτες μας είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που προτάσσουν οι πελάτες μας.

Η SP-ACE, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάγκης του προσωπικού της για συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων που συντελούνται, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την επιμόρφωση των ανθρώπων της. Μεθοδικά, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοποίηση του χρόνου των εργαζομένων, υλοποιεί προγράμματα που μετατρέπουν το ανθρώπινο δυναμικό της στο κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Οι άνθρωποι της SP.ACE, πρωτοπόροι στην ανάπτυξη υπηρεσιών, αποτελούν λοιπόν τα εχέγγυα μιας επιτυχημένης πορείας.

Σήμερα είμαστε σε θέση ώστε υπεύθυνα να προχωρούμε στη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων που καθορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Σε ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον, με απαιτήσεις χωρίς όρια, θα βρείτε το ανθρώπινο δυναμικό μας να αποτελεί την κινητήρια δύναμή μας πάντα πρόθυμο να συνεργαστεί, συνομιλήσει, και να προσαρμόσει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας προς τις ανάγκες των πελατών μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ SP-ACE ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Δεσμευόμαστε στην ποιοτική υπεροχή.
•    Εφαρμόζουμε τον ιδανικότερο συνδιασμό υπηρεσιών
•    Εστιάζουμε στην ανάγκη του πελάτη
•    Υψώνουμε τον πήχη και επιδιόκουμε συνεχή βελτίωση

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

•    Eπιχειρούμε με γνώμονα την ηθική και την αποτελεσματικότητα
•    Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των ενεργειών μας
•    Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας
•     Επικοινωνούμε ανοικτά και ειλικρινά

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι η δεσμευσή μας απέναντι στο προσωπικό και στους πελάτες μας.
•    Συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια και σεβασμό
•    Ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες
•    Ενθαρρύνουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων μας
•    Διατηρούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης
•    Ενθαρρύνουμε τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο

ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνεργασία είναι το θεμέλιο της επιτυχίας μας.
•   Είμαστε ευέλικτοι και συνεπείς
•   Ενεργούμε πολυδιάστατα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

PDF-Documents-icon

 


 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 

 


 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

 


 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017